Vaikai, besiruošiantys Pirmajai Šventajai Komunijai, šv. Mišių aukoje atnešė maldaknyges ir kitas sakramentalijas, kurias džiugiai parsineš į savo namus.
Sveikino kleboną kun. Virginijų, kuris spalio 5 d. švęs gimtadienį. Linkėjo skanaus torto, sveikatos ir Dievo palaimos.
Po šv. Mišių vaikų dalijama arbata skleidė šilumą ir bendrystės, pokalbių vėją.
Vaida Tamelienė