Rugsėjo 2-3 dienomis Šiluvoje vyko Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Vilties dienos, kuriose dalyvavo Jonavos Švč. M. Marijos Draugijos nariai.
Susibūrėme kartu prisiminti kas esame, kuo gyvename, padėkoti už vienas kitą, pasimelsti ir atnaujinti Draugijos nario pasiaukojimą.
Esame labai dėkingi Draugijos kapelionui kun. Robertui ir arkivyskupui V. Lionginui už nuostabius mokymus.
Artėjant Didiesiems Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidams, mums Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Draugijos nariams, šis įvykis labai svarbus ir brangus. Rekolekcijos padėjo dar giliau pažvelgti į Švč. Mergelę Mariją ir Jos Sūnaus Kristaus skausmą ir kančią.
Lina Stankauskienė, Draugijos Jonavos skyriaus vadovė