Gruodžio 15 d. šv. Antano grupės vaikai, besiruošiantys Pirmajai išpažinčiai ir Pirmajai šv. Komunijai, su savo šeimomis dalyvavo nuotoliniame protmūšyje ,,Ką žinau apie savo tikėjimą?“
Visus vienijo smalsumas, šypsenos, tikėjimo džiaugsmas ir šeimos bendrystė, taip pat pačių kepti skanėstai.
Vaida Tamelienė