Sausio 16 dieną virtualioje aplinkoje vyko projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ savanorių mokymai. Jau nuo gegužės mėnesio Jonavos Šv.Jokūbo parapijoje vyksta įvairios projektinės veiklos. Jose dalyvauja 30 savanorių ir 60 projekto dalyvių ( pradėta nuo 25 dalyvių). Trečiuose mokymuose buvo pasidžiaugta atliktais darbais, bendruomenės stiprinimu, savanoriais. Apie bendruomenės stiprinimą ir augimą savo mintimis dalinosi Kauno arkivyskupijos kurijos atstovė Vaida Kneižienė. Dalyvaujantys mokymuose turėjo puikią galimybę sužinoti apie Kauno arkivyskupijos sielovados augimą, „Komandos“ ar „Bendruomenės“ kūrimą. Sesuo Fausta Palaimaitė pasidalino mintimis, kaip mažuosiuose atpažinti Dievą, liudijo savo patirtį. Kauno arkivyskupijos Carito atstovė Milita Lindžienė pristatė Carito organizacijos misiją, savanorystės iššūkius ir galimybes, aptarė atlikto tyrimo duomenis. Po Šv.Mišių, kurias aukojo Žeimių Šv.Mergelės Marijos Gimimo klebonas kunigas Rytis Gurkšnys, projekto savanoriai įdėmiai klausėsi kunigo žodžių, kurie nepaliko abejingų.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.P ikonienė (nuotraukos ir informacija)