Rugsėjo 14-ąją Šiluvoje lankėsi Jonavos dekanato Šv.Jokūbo parapijos tikintieji, projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai. Piligrimai aplankė Šv.Mergelės Marijos koplyčią, meldėsi Rožinį, dalyvavo Šv.Mišiose. Pakeliui į namus stabtelėjo Tytuvėnuose, kur pasigrožėjo bažnyčia ir vienuolyno ansambliu.

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.Petrikonienė, projekto koordinatorė
(B.Degutienės ir L.Umbrasienės nuotraukos)