Vladas Bagdonas – talentingas aktorius, dainų autorius ir kūrėjas. Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai lankėsi Jonavos Kultūros centre, kuriame vyko šio bardo kompaktinės plokštelės „Medžio degimas“ pristatymas. Skambėjo ne vieną kartą palietusios dainos, eilės, prisiminimai.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)