Rugsėjo mėnesį senjorai, dalyvaujantys projekte „Ori senatvė bendruomenėje“ , teminėje popietėje dalinosi prisiminimais. Projekto dalyvė Marijona Vanda Vaitiekūnienė papasakojo, ką teko išgyventi tremtyje, kaip viltis grįžti į Lietuvą stiprino ten buvusiųjų gyvenimus. Ilgai skambėjo dainos ir nuoširdūs pokalbiai. Sekmadienį Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje visi galėjo pasižiūrėti filmą apie Šiluvą. Dar viena veikla- Trakų Dievo Motinos Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios aplankymas. Senjorai dalyvavo Šv. Mišiose, aplankė pilį, o kai kurie nepabūgo ir Galvės ežero – laivelis nuplukdė iki Užutrakio dvaro ir pilies kuorų.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)