Primicijos- pirmosios iškilmingos Šv.Mišios. Jonavoje Šv.Jokūbo bažnyčioje kovo 8-ąją jas šventė kunigas Marius Boreiša. Gausiai susirinkusius parapijiečius pasveikinęs kunigas aukojo Šv.Mišių auką. Parapijos klebonas kun.Virginijus ir parapijos aktyvas nuoširdžiai linkėjo jaunajam kunigui stiprybės, aktyvios bendruomenės, mylėti žmones ir būti mylimam. Po Šv.Mišių agapėje susirinkusias moteris pradžiugino parapijos vyrų staigmena – kiekviena buvo pasveikinta saldžia dovanėle. Išgyventa bendrystė, eilės, dainos, nuoširdūs pokalbiai ir palinkėjimai kunigui Mariui ( pažadas- aplankyti Raseiniuose) – vainikavo sekmadienio šventimą.

Inga Petrikonienė

nuotraukos