PRADEDAMA REGISTRACIJA Į SEKMADIENINĘ MOKYKLĄ
 
Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijoje pradedamas 10–12 metų (nuo 4 kl.) vaikų rengimas Pirmajai Šventajai Komunijai ir Atgailos sakramentui. Taip pat kviečiame paauglius ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.
Registracija vyksta šv. apaštalo Jokūbo parapijos raštinėje (Vilniaus g. 11) nuo rugpjūčio mėn.
Reikia turėti Krikšto pažymėjimą arba jo kopiją.
Telefonai pasiteiravimui: 8 650 76401 (raštinė), 8 620 77433 ( mok. Inga).
ATMINTINĖ APIE SUAUGUSIŲJŲ RENGIMĄSI ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS: KRIKŠTUI, ŠV. KOMUNIJAI, SUTVIRTINIMUI
Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje sakramentams rengiami suaugusieji nuo 18 metų, kurie nori tinkamai ir sąmoningai pasirengti tikėjimo gyvenimui.
Pasirengimo sakramentams suaugusiųjų katechumenato programa baigiasi gegužės mėnesį.
Registracija vyksta nuo rugpjūčio mėnesio parapijos raštinėje darbo metu (pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus: anksčiau priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos) dokumentus ar jų kopijas.
Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401.