Gerojo Ganytojo sekmadienį Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje vyko Pirmosios Šv. Komunijos šventė.
Vaikai į savo širdį ir gyvenimą priėmė Jėzų. Klebonas Virginijus Birjotas palinkėjo ir vaikams, ir tėveliams nepamiršti įgytų žinių ir aplankyti Jėzų bažnyčioje.
Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojoms ir katechetėms – Larisai Umbrasienei, Jūratei Bagdonavičienei ir Vaidai Tamelienei.
Inga Petrikonienė