Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijoje gegužės 4 ir 5 dienomis daugiau nei 60 vaikų ir 9 jaunuoliai priėmė Pirmąją Komuniją ir šventė Atgailos sakramentą. Klebonas kunigas Virginijus Birjotas palinkėjo suprasti ir tapti tikrais Jėzaus draugais. Tėveliams palinkėjo rūpintis vaikais bei jaunuoliais ir kartu šeimoje švęsti tikėjimą, atrasti bendruomenę ir Gyvąjį Dievą.
Komunija 4 Komunija 3 Komunija 2Sutvirtinimas 2Veni Sancte Spiritus…
Ateik Šventoji Dvasia…
Gegužės 10 dieną Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje įvyko Sutvirtinimo Sakramento priėmimo Sutvirtinimas 3šventė. Daugiau nei 90 bendruomenės narių visus metus keliavo tikėjimo keliu ir tądien priėmė Šv.Dvasią.  Beveik visus metus jaunuoliai ir suaugusieji katechumenai dalyvavo mokymuose, rekolekcijose, stengdamiesi sužinoti, kas yra Šv.Dvasia ir kaip Ji veda,  kokių malonių tikėtis, kodėl nūdienos žmogui taip reikia sustiprinti tikėjimą. Vyskupas Algirdas Jurevičius džiaugėsi jaunų žmonių drąsa pasirinkti tikėjimo kelią. Jis ragino nesustoti pusiaukelėje ir ieškoti naujo santykio su Bažnyčia, atrasti bendruomenę ir savo pašaukimą. Skaitydamas jaunuolių bendraamžių mintis apie pasiruošimo nelengvą kelią vyskupas palietė jautrias jaunų žmonių gyvenimo detales. Be Šv.Dvasios dovanų kyla didžiulis pavojus prarasti savąjį  „Aš“ Dievo akivaizdoje. Prieš palaiminimą tėveliai padėkojo  Sutvirtinimo Sakramentą suteikusiam vyskupui  Algirdui Jurevičiui  ir parapijos klebonui. Klebonas kunigas Virginijus Birjotas, dėkodamas stipriai savanorių komandai ir vadovams, džiaugėsi atsakingu ir prasmingu darbu, augančia bendruomene, tikėjimo sąmoningumu. Po Šv.Mišių Sutvirtinimo Sakramentą priėmusių jaunuolių tėveliai pakvietė  į agapę.

Jaunimo Alfa programos koordinatorė Inga Petrikonienė
Sutvirtinimas Sutvirtinimas 4