Su padėkos už Lietuvos laisvę intencija paskutinį rugpjūčio sekmadienį vyko didžiųjų Šiluvos atlaidų įžanga – tradicinės piligrimų eisenos į Šiluvą pėsčiomis nuo Tytuvėnų ir Raseinių pusės (Katauskių gyvenvietės).

Į šią piligrimystę vyko ir Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos tikintieji. Melsdamiesi ir dėkodami, maldininkai, vadovaujami Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, keliavo į Šiluvos šventovę.

12 val. Šiluvos bazilikoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija dėkojant Dievui už laisvės metus, maldoje lydėti ir jau iškeliavusieji ir dar gyvi mūsų laisvės kovotojai.

Šiemet maldoje prisiminti ir broliai baltarusiai, prašyta Dievo palaimos jų tautai.

nuotraukos