Rugpjūčio 13 dieną (šeštadienį) organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą.
Išvykimas 7 val. iš aikštelės prie knygyno.
Registracija pas Liną Stankauskienę arba parapijos raštinėje.