Į Piemenėlių Šv. Mišias Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje susirinko gausus būrys tikinčiųjų.
Klebonas dekanas Virginijus Birjotas, perskaitęs vyskupų laišką tikintiesiems, Kūdikėlio gimimo šventėje linkėjo nebijoti pasitikėti Dievu, būti su Juo visose gyvenimo situacijose.
Mišiose giedojo Egidijaus Obrikio vadovaujamas Viduramžių choras.
Už bažnyčios papuošimą dėkojame parapijietei geradarei Juditai Vainilavičienei.

nuotraukos