13313659_1113793965308487_1651868090_oJonavos šv. Apašt. Jokūbo parapijoje yra įsikūręs Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyrius. Ši draugija vienija jos narius ir siekia pažinti, giliau suvokti Švč. Mergelę Mariją.

Pasiaukojimo diena prasidėjo bažnyčioje kalbamu Švč. Mergelės Marijos rožinu, bei Švč,. Mergelės Marijos Širdies litanija už kunigus, už taiką pasaulyje, už tai, kad Dievo meilė rastų kelią į žmonių širdis. Po rožinio visi draugijos nariai bei du naujai stojantieji Aidas Bartauskas, Marijona Kiškionienė į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją, perskaitė Pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai aktą. Kiekvienas draugijos narys save pavedė Švč. Mergelės Marijos globai. Visi nariai įsipareigojo gyventi pagal Dievo įsakymus, kuo nuoširdžiausiai atlikti savo tiesiogines pareigas, pastoviai skaityti ir pažinti šv. Raštą, branginti Eucharistiją, melstis už kunigus, prašyti Dievo palaimos ir globos gyvenimo nuskriaustiesiems.

 
13321070_1113794388641778_898884868_o13313721_1113794271975123_2100766675_oDraugijos tikslai. Visa tai mus įpareigoja geriau pažinti Švč. M. Mariją, mokančią mus pasiekti amžinąją laimę, džiaugsmą ir dalijančią tikrąją ramybę, kurios taip trūksta ir nerandama pasaulyje. Per Švč. M. Mergelę turime labiau padėti kenčiančiam, skleisti Švč. M. Marijos nurodymus savo sielos išganymui. Tik švč. M. Marijos buvimas bei Jos teikiama pagalba mus veda pas Sūnų, o Sūnus pas savo Tėvą.

Draugijos nariai per Švč. Mergelę Mariją meldžia ir prašo pagalbos, užtarimo. Draugijos nariai liudija, kad Švč. Marija tikrai yra dosni ir maloni ir maldos yra išklausomos, taip pat jos malonė padeda žmonėms įveikti sunkumus. Iš Švč. M. Marijos mokosi gyvai įsikūnijusio visiško pasiaukojimo Dievui Tėvui, Dievui Sūnui ir žmonijos išganymo misijai, pasiaukojimo, kuris turi 13334391_1113794041975146_2144654637_ogaivinti kiekvieną pašaukimą, švč. M. Marijoje yra įsikūnijusi tobula ištikimybė Šventajai Dvasiai, kuri yra kiekvieno pašaukimo įkvėpėja ir ugdytoja.

Vakare, po šv. Mišių vyko draugiškas pokalbis prie agapės stalo. Už šią Pasiaukojimo Šiluvos Dievo Motinai dieną dėkojame bažnyčios klebonui kun. Audriui, taip pat kun. Remigijui, sesei Pranciškai bei draugijos pirmininkei Vaidai.

Jei yra norinčių geriau pažinti draugijos veiklą, daugiau sužinoti apie galimybę prisijungti, kviečiame kreiptis į Vaidą Tamelienę.

Birutė Degutienė

Šiluvos Švč. M. Mergelės draugijos narė