Lapkričio 16-ąją Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos „Carito“ skyrius ir projekte „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyvaujantys savanoriai bei dalyviai atsiliepė į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą nepamiršti vargšų. Tądien susirinkusius nepriteklių iš gyvenančius žmones Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas Virginijus Birjotas, „Carito“ skyriaus vadovė Staselė Daubarienė padrąsino nebijoti kreiptis pagalbos ir, tęsiant tradicijas, buvo pasivaišinta šilta arbata bei užkandžiais.

Staselė Daubarienė, Inga Petrikonienė

nuotraukos