1. Šv. Onos atlaidai Skarulių bažnyčioje šiemet bus švenčiami liepos 25 dieną 12 val.

Šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas, dekanas Remigijus Čekavičius.

 2. Liepos 13 dieną Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame tikinčiuosius aplankyti ir pasimelsti pagrindinėje arkivyskupijos šventovėje. Registruotis piligriminei kelionei į Šiluvą galima pas Vandą Driukienę, taip pat parapijos raštinėje.

 3. Tituliniai šv. Jokūbo atlaidai mūsų bažnyčioje bus švenčiami rugpjūčio  1 d.

12 val. Šv. Mišias aukos Vilkaviškio katedros administratorius Vilkaviškio dekanas  kun. Virginijus  Gražulevičius.

4.    Nuo liepos 10 iki 18 dienos Marijampolėje švenčiami pal. Jurgio Matulaičio gimimo jubiliejus, paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Kviečiame apsilankyti.

5. Periodinius leidinius „Žodis tarp mūsų“, „Artuma“, maldynėlį „Magnificat“ galite įsigyti raštinėje arba po Mišių zakristijoje.