1. Liepos 4-ąją, sekmadienį, 14.00 val. Skarulių bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

2. Skarulių šv. Onos atlaidai šiemet bus švenčiami liepos 25 dieną. Atlaidų dieną šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas, dekanas Remigijus Čekavičius.

3. Liepos 6-oji – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šv. Mišios tądien bus aukojamos tik 10 val. Vakarinių šv. Mišių nebus.

4. Liepos 13-ąją Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame tikinčiuosius aplankyti ir pasimelsti pagrindinėje arkivyskupijos šventovėje. Registruotis piligriminei kelionei į Šiluvą galima pas Vandą Driukienę, taip pat parapijos raštinėje.

5. Nuo liepos 1 iki 12 d. visi laukiami Žemaičių Kalvarijoje švęsti Didžiuosius atlaidus.

6. Marijampolėje bus švenčiami pal. Jurgio Matulaičio gimimo jubiliejus, paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Atlaidai tęsis nuo liepos 10 iki 18 d.

7. Parapijos raštinėje galite įsigyti religinių knygų, maldaknygių, periodinių leidinių: „Kelionė“, „Žodis tarp mūsų“, Magnificat, „Artuma“.