PARAPIJOS SKELBIMAI 2021-06-27
1. Birželio 29–ąją Bažnyčia mini šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Tą dieną aplankius Katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. Šią dieną baigiasi ir Velykinės išpažinties laikas.
2. Liepos 4-ąją, sekmadienį, 14.00 val. Skarulių bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.
Šv. Onos atlaidai Skaruliuose šiemet bus švenčiami liepos 25 dieną. Atlaidų dieną Šv. Mišias aukos Pakruojo parapijos klebonas, dekanas Remigijus Čekavičius.
3. Liepos 13 dieną Šiluvoje – Jonavos dekanato diena. Kviečiame tikinčiuosius aplankyti ir pasimelsti pagrindinėje arkivyskupijos šventovėje.
Registruotis piligriminei kelionei į Šiluvą galima pas Vandą Driukienę, taip pat parapijos raštinėje.
4. Nuo liepos 1 iki 12 d. visi laukiami Žemaičių Kalvarijoje švęsti Didžiuosius atlaidus.
5. Marijampolėje bus švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio gimimo jubiliejus, paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Atlaidai tęsis nuo liepos 10 iki 18 d.
6. Bažnyčios gale galite įsigyti religinių knygų, maldaknygių, rožinių, periodinių leidinių: žurnalą „Kelionė“, „Žodis tarp mūsų“, Magnificat, „Artumą“.