PARAPIJOS SKELBIMAI

2020-11-15

 

  1. Lietuvoje nuo lapkričio 7 d. paskelbtas karantinas. Karantino metu Šv. Mišios aukojamos įprastomis dienomis ir valandomis , tik ribojant dalyvaujančių  Mišiose tikinčiųjų skaičių.
  2. Visų esančių bažnyčioje prašome dėvėti burną ir nosį glotniai dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, išlaikyti saugų dviejų metrų atstumą tarp žmonių ar asmenų grupių, suoluose  sėstis  žaliu kryželiu pažymėtose vietose.  
  3. Lapkričio 22 d., kitą sekmadienį, – Kristaus Karaliaus iškilmė. Šventinsime kalėdaičius. Po šv. Mišių kalėdaičių galėsite įsigyti bažnyčioje, o darbo dienomis – parapijos namuose raštinėje.
  4. Valstybinė Mokesčių inspekcija  pervedė parapijai 4,5 tūkst. eurų Gyventojų pajamų mokesčio, kurį pagal Jūsų prašymus (deklaracijas) paskyrėte parapijai. Nors leidžiamas paskirti procentas sumažėjo nuo 2 iki 1,2 proc., lyginant su ankstesniais metais, gauta suma padidėjo 600 eurų. Ačiū visiems, kurie mokesčio dalį paskyrėte parapijai.
  5. Dėl karantino laikinai bažnyčioje knygų platinimas nevyks. Leidinius „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalą „Artuma“ galite įsigyti zakristijoje. Visus turimus leidinius galite gauti darbo dienomis raštinėje.