PARAPIJOS SKELBIMAI
2020-11-08
 
1. Lietuvoje nuo lapkričio 7 d. paskelbtas karantinas. Karantino metu Šv. Mišios bus aukojamos įprastomis dienomis ir valandomis, tik ribojant dalyvaujančių tikinčiųjų skaičių.
2. Visų tikinčiųjų bažnyčioje primygtinai prašome dėvėti burną ir nosį glotniai dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, išlaikyti saugų dviejų metrų atstumą tarp žmonių ar asmenų grupių, suoluose sėstis žaliu kryželiu pažymėtose vietose. Rekomenduojama šv. Komuniją priimti į rankas.
3. Karantino laikotarpiu vaikams, besiruošiantiems Pirmajai šv. Komunijai, jaunuoliams, besiruošiantiems Sutvirtinimui bei suaugusiesiesiems katechezės užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu. Palaikykite ryšį su katechetais ir grupių vadovais, – jie atsakys į visus klausimus.
4. Artėjant šv. Kalėdoms, norintiems į užsienį artimiesiems išsiųsti kalėdaičių, išimties tvarka galėtume pasiūlyti jų įsigyti jau dabar iš praėjusių metų likučių. (Kaip rodo patirtis, karantino metu pavasarį vėluodavo pašto perlaidų ir laiškų pristatymas). Kreipkitės į raštinę.