PARAPIJOS SKELBIMAI

2020-10-25

  1. Lapkričio 1 d. – Visų šventųjų diena, lapkričio 2 d. – Vėlinės. Šv. Mišios abi dienas bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val.

Ant vokų galima užrašyti savo artimųjų, už kuriuos bus meldžiamasi visą Vėlinių oktavą, vardus. Taip pat tomis dienomis Šv. Mišių intenciją galima užsakyti įprasta.

  1. Vykdoma programa „Ateikite ir pamatysite.“ Tai katechezės programa, skirta suaugusiems ruoštis Krikštui, Pirmajai šv. Komunijai ar Sutvirtinimo sakramentams ar tiesiog norintiems pagilinti savo tikėjimą.

Labiausiai kviestume tuos, kurie neturi sakramentų, tačiau   nori tuoktis bažnyčioje. Kviečiame registruotis pas vargonininką Egidijų (tel. nr. skelbimų lentoje).

  1. Parapijoje atnaujino veiklą Šv. Rašto skaitymo grupė. Kviečiami norintys prisijungti. Renkamasi penktadieniais po vakaro Šv. Mišių parapijos namuose.
  2. Platinama dvasinė literatūra: knygos, žurnalai, maldaknygės, kiti leidiniai (įsigyti galima raštinėje darbo dienomis arba sekmadieniais bažnyčios gale).