PARAPIJOS SKELBIMAI
2020-09-27
 
1. Iki spalio 1 d. dar galima registruotis ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Registracija vyksta raštinėje. Reikalinga turėti Krikšto pažymėjimą.
 
2. Spalio mėnuo – ypatingasis misijų mėnuo ir Švč. M. Marijos rožinio mėnuo. Melsimės rožinį skaitydami ištraukas iš Popiežiaus enciklikos apie visų tikinčiųjų misiją gelbėti žmoniją ir kūriniją.
Misijų sekmadienis – spalio 18 d. Tą dieną surinktos aukos bus skiriamos misijoms.
Rožinio malda bažnyčioje bus meldžiamasi darbo dienomis prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.), o sekmadieniais – prieš Sumos Šv. Mišias (11.30 val.).
 
3. Spalio 4 d. – Šv. Petro skatikas. Šv. Mišių rinkliava bus skirta Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.
 
4. Parapijos „Caritas“ prašo nepasiturinčiai parapijos šeimai padovanoti veikiantį šaldytuvą ir skalbimo mašiną. Daugiau informacijos suteiks „Carito“ vadovė Stanislava Daubarienė telefono numeriu, nurodytu parapijos internetiniame puslapyje.
 
5. Platinama dvasinė literatūra: knygos, žurnalai, maldaknygės, kiti leidiniai. Gauta rugsėjo ir spalio mėn. „Artuma“, kurios pagrindinės temos – aktualiais Bažnyčios ir valstybės klausimais: katalikai ir valdžios, rinkimai ir pasirinkimai.