PARAPIJOS SKELBIMAI

2020-10-11

 

  1. Salio 18 d. Misijų sekmadienis. Rinksime lėšas misijoms.

 

  1. Spalio mėnesį rožinis bažnyčioje kalbamas darbo dienomis prieš vakaro Šv. Mišias (30 val.), o sekmadieniais prieš 12 val. Šv. Mišias (11.30 val.).
  2. Lapkričio 1 d. Visų šventųjų diena, lapkričio 2 d. Vėlinės.

Šv. Mišios abi dienas  bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val. 

Ant vokų galima užrašyti savo artimųjų, už kuriuos bus meldžiamasi visą Vėlinių oktavą, vardus. Taip pat tomis dienomis Šv. Mišių intenciją galima užsakyti įprasta.

  1. Parapijoje atnaujino veiklą Šv. Rašto skaitymo grupė. Kviečiami norintys prisijungti. Renkamasi penktadieniais po vakaro Šv. Mišių parapijos namuose.
  2. Platinama dvasinė literatūra: knygos, žurnalai, maldaknygės, kiti leidiniai. Gauta rugsėjo ir spalio mėn. „Artuma“ bei naujas žurnalas „Bitutė“, skirtas vaikams (vyriausioji redaktorė rašytoja Viktorija Urbonaitė). Šiame naujame žurnalo numeryje įdomiai pasakojama, kaip spausdinama, įrišama knyga, kaip veikia programavimo kalbos, kaip pasigaminti nematomą rašalą, pristatomi įvairūs  žaidimai ir kitos įdomybės.
  3. Šiandien rinkimai į LR Seimą. Atlikime šią kiekvieno krikščionio garbingą pilietinę pareigą. Nepamirškite  asmens dokumento, kaukės ir rašymo priemonės.