1. Šiandien švenčiami parapijiniai šv. Jokūbo atlaidai. Išpažinčių klausys, homiliją sakys ir Sumos šv. Mišių auką aukos kunigas svečias Normundas Figurinas. Po SUMOS šv. Mišių vyks procesija, jai pasibaigus visus kviečiame į agapę rūsyje po bažnyčia.

 

  1. Rugpjūčio 2 d. – Porciunkulė. Šią dieną visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus: reikia būti malonės būklėje arba atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės, aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą.

 

  1. Rugpjūčio 13 d. organizuojama piligriminė kelionė į Šiluvą. Išvykimas 7 val. iš aikštelės prie knygyno. Registruotis reikia pas Liną Stankauskienę, sekmadieniais bažnyčioje prie knygų stalo arba parapijos raštinėje.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugpjūčio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Artuma“, įvairios maldaknygės.