1. Birželio mėnuo yra skirtas ypatingu būdu pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Birželinėse pamaldose, kurių metu bus kalbama arba giedama Švč. Jėzaus širdies litanija, mūsų bažnyčioje melsimės darbo dienomis ir šeštadieniais 17.40, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.50.

 

  1. Birželio 13 d., ketvirtadienį, visus kviečiame į piligriminę kelionę – į mažuosius Šiluvos atlaidus. Išvykstame 7 val. nuo knygyno, kelionės kaina 15 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.

 

  1. Birželio 14 d. minėsime Gedulo ir vilties dieną. 15.00 val. Tremtinių koplyčioje kapinėse bus aukojamos šv. Mišios, prisimenant tremtyje žuvusius.

 

  1. Bažnyčios gale platinama katalikiška spauda, įvairios devocionalijos.