1. Šiandien Bažnyčia švenčia Švenčiausios Trejybės iškilmę. Tai ir mūsų parapijos atlaidų diena. Procesija aplink bažnyčią bus einama po 12 val. šv. Mišių.
2. Birželio mėnuo yra skirtas ypatingu būdu pagerbti Švč. Jėzaus Širdį. Birželinėse pamaldose, kurių metu bus kalbama arba giedama Švč. Jėzaus širdies litanija, mūsų bažnyčioje melsimės darbo dienomis ir šeštadieniais 17.40, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.50.
3. Birželio 2 d., kitą sekmadienį, Bažnyčia švenčia Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo – Devintinių iškilmę. Devintinių procesija bus einama po 10 val. šv. Mišių miesto gatvėmis. Taip pat tai ir tėvo diena. Bažnyčioje yra padėti vokai, juose palikę auką, ant voko užrašykite savo gyvų ar mirusių tėvų vardus. Už juos melsimės visą oktavą – aštuonias dienas.
4. Birželio 8 d., šeštadienį, visus kviečiame 12.00 val. dalyvauti Vilties šventėje Jonavos kultūros centre. Kartu su šeimomis, vaikais ir seneliais esame laukiami susitikti su Kauno arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, misionieriais vienuoliais iš Slovakijos, Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresniuoju kapelionu – pulkininku leitenantu Remigijumi Butkevičiumi. Kol tėvai klausysis įdomių kalbėtojų, jų vaikai bus kviečiami žaisti ir dalyvauti įvairiose edukacijose. Visų laukia skani pietų košė, o vakare nuo 17.00 val. kviečiame maldai už Jonavos miestą ir jos žmones mūsų bažnyčioje.