1. Gavėnios laikotarpiu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje bus apmąstomas Kryžiaus kelias. Gavėnios metu tikinčiuosius raginame atlikti išpažintį. Sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. bus giedami Graudūs verksmai.

 

  1. Prie altoriaus stovi pasninko vaisių skrynia, į kurią galima dėti negendančius  maisto produktus, kurie bus išdalinti Jonavos miesto benamiams, labiausiai vargstantiems. Ačiū už jūsų gerumą.

 

  1. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt

 

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, Bibliją, vasario mėn. „Artumos“ žurnalą,  kovo mėn. „Magnificat“ bei „Žodis tarp mūsų“ leidinėlius, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, taip pat žvakelių Didžiojo Šeštadienio Krikšto pažadų atnaujinimui.