1. Adventu pradedame naujuosius liturginius metus. Švč. Mergelės Marijos liturginės valandos bus giedamos kiekvieno sekmadienio ryte 7.30 val. Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje arba parapijos raštinėje.
2. Šiandien po 10.00 val. šv. Mišių Jonavos meno mokyklos mokiniai kviečia pasiklausyti vargoninės muzikos.
3. Gruodžio 13-oji – Jonavos dekanato diena Šiluvoje. Organizuojama piligriminė kelionė. Išvykstame 7 val. nuo knygyno. Kelionės kaina 15 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.
4. Gruodžio 16 d., šeštadienį, mūsų parapijoje vyks advento rekolekcijos, kurias ves kun. Arnoldas Valkauskas. Rekolekcijų pradžia 15.00 val. bažnyčioje, pabaiga – 18.00 val. šv. Mišiomis.
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, Bibliją, gruodžio mėn. „Artumos“ žurnalą, gruodžio mėnesio „Magnificat“ leidinėlį, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, kalėdinių atvirukų, įvairių dekoratyvių žvakių, pastatomų kryželių Kūčių stalui.