1. Nuo šiandien iki lapkričio 19 d. imtinai Vilniuje švenčiami Švč. Aušros Vartų Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.

Kviečiame parapijos tikinčiuosius organizuotai vykti į atlaidus lapkričio 18 d., šeštadienį. Išvykstame 8.00 val. nuo knygyno. Kelionės kaina 15 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, sekmadieniais – bažnyčios gale prie platinamos spaudos stalelio arba parapijos raštinėje.

 

  1. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į Švč. Sakramento adoruotojų gretas – didelė malonė būti prie Viešpaties. Labai reikia žmonių adoracijai nakties metu. Galinčius įsipareigoti kviečiame kreiptis į prie platinamos spaudos stalelio esančią atsakingą už adoracijos grafiką Oną Kolosovskienę.

 

  1. Kitą savaitę, lapkričio 19 d., Bažnyčia mini vargstančiųjų dieną. Kito sekmadienio rinkliava bus skirta prisidėti prie „Caritas“ veiklos ir gerumo darbų.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalą, „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ leidinius, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, 2024 metų kalendorių, žvakių.