1. Nuo lapkričio 12 d. iki 19 d. imtinai Vilniuje bus švenčiami Švč. Aušros Vartų Marijos – Gailestingumo Motinos – atlaidai. Kviečiame parapijos tikinčiuosius organizuotai vykti į atlaidus lapkričio 18 d., šeštadienį. Išvykstame 8.00 val. nuo knygyno. Kelionės kaina 15 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.

 

  1. Kviečiame tikinčiuosius įsijungti į Švč. Sakramento adoruotojų gretas – didelė malonė būti prie Viešpaties. Labai reikia žmonių adoracijai nakties metu. Galinčius įsipareigoti kviečiame kreiptis į sekmadieniais prie platinamos spaudos stalelio esančią atsakingą už adoracijos grafiką Oną Kolosovskienę.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, lapkričio mėn. „Artumos“ žurnalą, „Žodis tarp mūsų“ ir „Magnificat“ leidinius, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, 2024 metų kalendorių, žvakių.