1. Prasideda registracija į Sekmadieninę mokyklą, kurioje bus ruošiami vaikai, paaugliai ir suaugusieji gilesniam ir sąmoningesniam tikėjimo pažinimui bei sakramentams. Vaikų Pirmosios Šv. Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo registracija vyks pas tikybos mokytojus ir parapijos raštinėje. Registruojantis turėti Krikšto pažymėjimą. Suaugusieji, kurie norėtų priimti Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentus, registruojasi parapijos raštinėje. Užsiėmimai Sekmadieninėje mokykloje prasidės spalio 1 d., sekmadienį, 10.00 val. šv. Mišiomis.

 

  1. Nuo rugsėjo 7 d. vakaro iki 15 d. imtinai Šiluvoje švęsime didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidus. Kviečiame visus tikinčiuosius apsilankyti Šiluvoje, sudėti savo maldavimus ir padėkas į dangiškosios Motinos rankas. Mūsų dekanato diena – rugsėjo 11-ąją, pirmadienį. Kaip kasmet, po pagrindinių 12.00 val. šv. Mišių netoli Apsireiškimo koplyčios mūsų savanoriai piligrimams dalins košę, arbatą bei kavą. Kviečiame visus norinčius prisidėti prie košės ruošimo. Norintieji prisidėti registruojasi parapijos raštinėje.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, rugsėjo mėnesio „Magnificat“, rugsėjo-spalio mėnesių žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, žvakių.