1. Lietuvoje organizuojama 6-oji paramos rinkimo daiktais kampanija, skirta padėti Ukrainos žmonėms. Paramos rinkimo kampanija bus vykdoma rugpjūčio 27 d. nuo 9.00 – 14.00 val. ir 28 d. nuo 16.00 – 18.00 val. parapijos namų pirmajame aukšte. Bus priimamos higienos, buitinės chemijos priemonės, ilgai negendantis maistas, mokyklinės prekės. Kviečiame pasidalinti. Surinkti daiktai bus išvežami į Ukrainą rugsėjo pradžioje.

 

  1. Prasideda registracija į Sekmadieninę mokyklą, kurioje bus ruošiami vaikai, paaugliai ir suaugusieji gilesniam ir sąmoningesniam tikėjimo pažinimui bei sakramentams. Vaikų Pirmosios Komunijos ir jaunuolių Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo registracija vyks pas katalikiško jaunimo centro vadovę Ingą Petrikonienę bei parapijos raštinėje. Registruojantis turėti Krikšto pažymėjimą. Suaugusieji, kurie norėtų priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentus, registruojasi parapijos raštinėje. Užsiėmimai Sekmadieninėje mokykloje prasidės spalio 1 d., sekmadienį 10.00 val. šv. Mišiomis.

 

  1. Rugsėjo 3 dieną, 10.00 val. sekmadienio šv. Mišiose melsime Šv. Dvasios vedimo mokiniams, studentams, mokytojams ir dėstytojams, pradedant naujus mokslo metus.

 

  1. Nuo rugsėjo 7 dienos vakaro iki 15 d. imtinai Šiluvoje švęsime didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių) atlaidus. Kviečiame visus tikinčiuosius apsilankyti Šiluvoje, sudėti savo maldavimus ir padėkas į dangiškosios Motinos rankas. Mūsų dekanato diena – rugsėjo 11-ąją, pirmadienį. Kaip kasmet po pagrindinių 12.00 val. šv. Mišių netoli Apsireiškimo koplyčios mūsų savanoriai piligrimams dalins košę, arbatą bei kavą. Kviečiame visus norinčius prisidėti prie košės ruošimo. Norintieji prisidėti registruojasi parapijos raštinėje.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, rugsėjo mėnesio „Magnificat“, rugsėjo-spalio mėnesių žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, kitų devocionalijų, žvakių.