1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei: giedama arba kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija.
Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos vyks šiokiadieniais ir šeštadieniais prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą – 11.50 val.
2. Birželio 4 d., sekmadienį, švęsime Švč. Trejybės atlaidus.
Taip pat melsimės už gyvus ir mirusius tėvus.
Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo gyvų ar mirusių tėvų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas – visose šv. Mišiose melsimės už tėvus.
3. Birželio 11 d., sekmadienį, Bažnyčia švenčia Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).
Po 10.00 val. šv. Mišių vyks Devintinių procesija Jonavos miesto gatvėmis. Visus kviečiame aktyviai jungtis prie procesijos.
4. Visus iškilusius klausimus dėl Švč. Sakramento koplytėlės adoracijos grafiko laikinai kviečiame derinti su Ona Kolosovskiene.
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, birželio mėnesio „Magnificat“, taip pat žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, žvakių ir kitų devocionalijų.