1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei: giedama arba kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija. Mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos šiokiadieniais ir šeštadieniais vyks prieš vakaro šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais – prieš Sumą 11.50 val.

2. Sekmadienį švenčiame Motinos dieną.
Bažnyčioje padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mylimų gyvų ar mirusių mamų vardus. Visą oktavą – 8-ias dienas visose šv. Mišiose melsimės už motinas.
Sekmadienį po 10 val. šv. Mišių Jeronimo Ralio gimnazijos moksleiviai pasveikins susirinkusias mamas, skirdami joms muzikinį sveikinimą – koncertą.

3. Gegužės 9 d., antradienį, po vakaro šv. Mišių „Neries“ pagrindinės mokyklos moksleiviai visus kviečia koncertą Motinos dienos progai.

4. Gegužės 14 d., sekmadienį, mūsų parapijoje bus švenčiama šeimos diena.
Nuo pat 10 val. ryto bažnyčios kieme vyks įvairios atrakcijos, skirtos vaikams ir jų tėveliams.
Ruošiantis bažnyčios 230 metų jubiliejui, šventės metu bus galima pasigaminti atviruką su bažnyčios atvaizdu.

5. Visus iškilusius klausimus dėl Švč. Sakramento koplytėlės adoracijos grafiko laikinai kviečiame derinti su Onute Kolosovskiene.

6. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, gegužės ir birželio mėnesių „Magnificat“, taip pat žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, škaplierių, žvakių ir kitų devocionalijų.