1. Balandžio 2 d. švęsime Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį. Verbos bus šventinamos per visas šv. Mišias, o Verbų procesiją eisime 10 val. šv. Mišiose..

Šią dieną mūsų parapijoje vyks Gavėnios rekolekcijos. Kunigas svečias klausys išpažinčių. Raginame atlikti išpažintį iki Didžiojo Tridienio.

2. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt

3. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, balandžio mėnesių „Magnificat“, kuriame yra viso Tridienio liturgija, taip pat žurnalą „Žodis tarp mūsų“, pašventintų rožinių, žvakių Krikšto pažadų atnaujinimui ir kitų devocionalijų.