1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai.
2. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt
3. Artėjant šv. Velykų šventėms visus parapijiečius kviečiame į talką, kuri vyks kovo 25 d. (šeštadienį) nuo 11 val. Tvarkysime parapijos šventorių, bažnyčios vidų bei rūsį, parapijos namus. Į talką atsineškite savo įrankius: šluostes, grėblius ir kt.
4. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairios dvasinės literatūros, kovo ir balandžio mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.