1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai.
2. Kovo 11 d., šeštadienį, minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val. ryte – vakarinių Šv. Mišių nebus.
3. Kovo 13 d., pirmadienį, visus kviečiame kartu su Jonavos piligrimais vykti į Šiluvos šventovę švęsti kasmėnesinių atlaidų. Išvykstame 7 val. ryte nuo Jonavos knygyno. Kelionės kaina – 10 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.
4. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairių 2023 metų kalendorių, dvasinės literatūros, kovo mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.