1. Gavėnios metu penktadieniais 17.20 val. bažnyčioje bus apmąstomas Kryžiaus Kelias. Kviečiame tikinčiuosius gausiai jungtis į Kristaus Kančios apmąstymą. Sekmadieniais 11.30 val. – prieš Sumos Šv. Mišias – bus giedami Graudūs verksmai.

 

  1. Lietuvos „Caritas“ skelbia paramos akciją – visi kviečiami paaukoti Ukrainoje gyvenantiems žmonėms karo metu taip reikalingų daiktų (jų sąrašas – parapijos namo skelbimų lentoje (I aukšte)). Daiktai bus renkami vasario 27 ir 28 d. nuo 10.00 iki 15.00 val., o kovo 1 d. – nuo 15.00 iki 18.00 val.

 

  1. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairių 2023 metų kalendorių, dvasinės literatūros, kovo mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.