1. Vasario 2 dieną, ketvirtadienį, Bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo šventę (Grabnyčias). Tądien per šv. Mišias bus šventinamos žvakės, o po vakaro šv. Mišių bažnyčioje vyks procesija. Kviečiame gausiai dalyvauti.
2. Vasario 3 dieną Bažnyčia mini šv. Blažiejų. Melsimės prašydami Viešpaties globos nuo gerklės ligų. Šv. Blažiejaus užtariami, tikintieji tą dieną kviečiami priimti asmeninį palaiminimą.
3. Vasario 5 dieną, sekmadienį, pavesime save šv. Agotos globai, idant būtume apsaugoti nuo ugnies pavojaus. Bus laiminamas vanduo ir duona.
4. Maloniai prašome skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį mūsų parapijai. Tai galite padaryti užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI deklaravimo sistemą (EDS) adresu: deklaravimas.vmi.lt
5. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti įvairių 2023 metų kalendorių, dvasinės literatūros, sausio ir vasario mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.