1. Nuo sausio 18 d. iki 25 d. Bažnyčia kviečia jungtis į maldų už krikščionių vienybę aštuondienį.
Primename, kad tikintieji, dalyvaujantys maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pamaldose ir šios savaitės užbaigime įprastomis sąlygomis gali gauti visuotonius atlaidus.

2. Bažnyčios gale ir raštinėje galima įsigyti įvairių 2023 metų kalendorių, dvasinės literatūros, sausio ir vasario mėnesių „Magnificat“ ir „Žodis tarp mūsų“ leidinius, pašventintų rožinių ir kitų devocionalijų.