1. Bažnyčios gale, parapijos raštinėje ir zakristijoje už auką galima įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, degs maldos metu, bus gražus kalėdinio stalo akcentas. Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų įsigyjant žvakelę.

2. Prie altoriaus padėta dalinimosi vaisių pintinė. Į ją galite įdėti negendančius produktus, kurie Kalėdų švenčių metu bus išdalinti labiausiai vargstantiems.

3. Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje ir parapijos raštinėje.
Švč. Mergelės Marijos valandos mūsų bažnyčioje giedamos sekmadieniais 7.30.

4. Iki 2023 sausio 5 d. imtinai Švč. Sakramento adoracija nevyks. Švč. Sakramentas garbinimui bus išstatytas sausio 6 d. po 9 val. šv. Mišių.

5. Kūčių dieną – gruodžio 24-ąją – šv. Mišios bus aukojamos 10.00 val. ryte. Piemenėlių šv. Mišios 22.00 val.
Jėzaus Kristaus Gimimą (šv. Kalėdas) švęsime sekmadienio tvarka (8, 10, 12 val.).
Antrąją šv. Kalėdų dieną šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val. Po 12 val. šv. Mišių – Jonavos kultūros centro kolektyvų kalėdinis koncertas.
Skaruliuose šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 25 d. 11 val.

6. Gruodžio 22 d., ketvirtadienį, mūsų bažnyčioje 18.30 val. vyks kalėdinis vakaras – Jonavos Meno mokyklos ugdytinių koncertas.

7. Dėkojame Jonavos miesto valdžiai, kurios rūpesčiu buvo skirta 60 000 eurų paruošti bažnyčios vidaus tvarkybos projekto darbus. Prisiminkime maldoje visus geros valios žmones, kurie prisideda ir prisidės prie bažnyčios vidaus atnaujinimo darbų.

8. Bažnyčios gale ir raštinėje galite įsigyti 2023 metų įvairių kalendorių, adventinių kalendorių, pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra, gruodžio mėnesio „Magnificat“, žurnalai „Artuma“, įvairios maldaknygės.