1. Bažnyčios gale, parapijos raštinėje ir zakristijoje už auką galima įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, degs maldos metu, bus gražus kalėdinio stalo akcentas. Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų įsigyjant žvakelę.

2. Prie altoriaus padėta dalijimosi vaisių pintinė. Į ją galite įdėti negendančius produktus, kurie Kalėdų švenčių metu bus išdalyti labiausiai vargstantiems.

3. Kalėdaičių galima įsigyti zakristijoje ir parapijos raštinėje.
Švč. Mergelės Marijos valandos giedamos sekmadieniais 7.30.

4. Gruodžio 8 d., ketvirtadienį, po vakarinių šv. Mišių, mūsų bažnyčios skliautuose skambės vargonų muzika.
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos Fortepijono instrumento skyriaus moksleiviai visus kviečia į sakralinės muzikos koncertą.

5. Gruodžio 10 d., šeštadienį, visus parapijiečius kviečiame dalyvauti Gyvojo Rožinio draugijos organizuojamose Advento rekolekcijose mūsų bažnyčioje.
Rekolekcijų tema: „Kaip geriau švęsti Šv. Mišias?“ Rekolekcijas ves Marijos radijo programų direktorius kun. Saulius Bužauskas. Rekolekcijų pradžia 15 val. Rekolekcijas baigsime kartu švęsdami 18 val. Šv. Mišias.

6. Gruodžio 13-oji – Jonavos dekanato diena Šiluvoje. Organizuojama piligriminė kelionė.
Išvykstama 7.00 val. nuo knygyno aikštelės. Kelionės kaina 10 eurų. Registruotis pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos arba parapijos raštinėje.

7. Bažnyčios gale ir raštinėje galima įsigyti 2023 metų kalendorių, pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra, gruodžio mėnesio „Magnificat“, žurnalai „Artuma“, įvairios maldaknygės.