1. Bažnyčios gale, parapijos raštinėje ir zakristijoje už auką galima įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, degs maldos metu, bus gražus kalėdinio stalo akcentas.
Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų įsigyjant žvakelę.
2. Parapijos raštinėje galima įsigyti kalėdaičių, kuriuos bus galima išsiųsti užsienyje gyvenantiems artimiesiems.
3. Kitą sekmadienį, lapkričio 27 d., švęsime naujus liturginius metus – prasidės Advento laikotarpis. Kalėdaičiai bus pašventinti per rytines šv. Mišias. Jų bus galima įsigyti zakristijoje ir parapijos raštinėje.
Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos sekmadieniais 7.30.
4. Bažnyčios gale galite įsigyti 2023 metų kalendorių, pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra, gruodžio mėnesio „Magnificat“, žurnalai „Artuma“, įvairios maldaknygės.