1. Bažnyčios gale „Caritas“ atstovai siūlo už auką įsigyti „Caritas“ akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelę, kuri papuoš Jūsų namus, degs maldos metu, bus gražus kalėdinio stalo akcentas. Kviečiame prisidėti prie „Caritas“ gerumo darbų įsigyjant žvakelę.

 

  1. Nuo lapkričio 14 d. parapijos raštinėje galima įsigyti kalėdaičių, kuriuos bus galima išsiųsti užsienyje gyvenantiems artimiesiems. Primename, kad advento laikotarpis ir naujieji liturginiai metai prasidės lapkričio 27 dieną.

 

  1. Nuo lapkričio 12 iki 20 d. imtinai Vilniuje vyks Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai.

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Aušros Vartų atlaidus lapkričio 19 d. (šeštadienį). Išvykstama 8 val. ryte nuo knygyno. Kelionės kaina 10 eurų. Registruotis bažnyčios raštinėje, sekmadienį – bažnyčios gale arba pas piligriminių kelionių vadovę Liną Stankauskienę.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti 2023 metų kalendorių, pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra, gruodžio mėnesio „Magnificat“, žurnalai „Artuma“, įvairios maldaknygės.