1. Spalio mėnuo skiriamas Dievo Motinos Marijos Rožiniui. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas darbo dienomis ir šeštadieniais 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.

 

  1. Šiandien Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 12.30 bus švenčiami tituliniai atlaidai. Kviečiame tikinčiuosius apsilankyti šioje bažnyčioje ir kartu švęsti atlaidus.

 

  1. Primename, kad Bažnyčios ir Dievo įsakymai bei pagarbi Dievo baimė ir meilė įpareigoja katalikus sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose. Televizijos ar radijo pagalba transliuojamos šv. Mišios neatstoja realaus šventimo bažnyčioje su bendruomene. Per įvairias komunikacijos priemones dalyvauti šv. Mišiose gali tik tie, kurie dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali fiziškai atvykti į bendruomenės sambūrį.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: spalio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalai „Artuma“, „Kelionė“ ir kiti,  įvairios maldaknygės.