1. Šiandien po 10 val. šv. Mišių – Pirmajai Šv. Komunijai besiruošiančių vaikų tėvelių susirinkimas. Bus suteikta informacija apie ruošimosi tvarką ir eigą.

Pirmieji užsiėmimai visiems: vaikams, jaunimui ir suaugusiems, norintiems ruoštis sakramentams, prasidės spalio 2 dieną (sekmadienį)10 val. šv. Mišiomis.

 

  1. Šiandien Skarulių bažnyčioje 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, o 13 val. – baigiamasis tarptautinio Skarulių muzikos festivalio koncertas „Gaudžia trimitai“.

 

  1. Rugsėjo 27 d., antradienį, 9.00 val. šv. Mišiose melsimės už socialinius darbuotojus. Kviečiame visus gausiai dalyvauti šiose šv. Mišiose ir pasimelsti už rūpestį ir dėmesį dovanojančius socialinius darbuotojus.

 

  1. Spalio mėnuo skiriamas Dievo Motinos Marijos Rožiniui. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas darbo dienomis ir šeštadieniais 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias (11.30 val.).

 

  1. Spalio 2-ąją, sekmadienį, Upninkų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 12.30 val. bus švenčiami tituliniai atlaidai. Kviečiame tikinčiuosius apsilankyti šioje bažnyčioje ir kartu švęsti atlaidus.

 

  1. Primename, kad Bažnyčios ir Dievo įsakymai bei pagarbi Dievo baimė ir meilė įpareigoja katalikus sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose. Televizijos ar radijo pagalba transliuojamos šv. Mišios neatstoja realaus šventimo bažnyčioje su bendruomene. Per įvairias komunikacijos priemones dalyvauti šv. Mišiose gali tik tie, kurie dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali fiziškai atvykti į bendruomenės sambūrį.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: spalio mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalai „Artuma“, „Kelionė“ ir kiti, įvairios maldaknygės.