1. Registruojami vaikai, jaunims ir suaugusieji, norintys ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo, o kas neturi – ir Krikšto sakramentams.
Registruotis kviečiame pas jaunimo vadovę Ingą Petrikonienę ar tikybos mokytojus arba raštinėje, o suaugusieji registruojasi parapijos raštinėje.
 
2. Primename, kad Bažnyčios ir Dievo įsakymai bei pagarbi Dievo baimė ir meilė įpareigoja katalikus sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose. Televizijos ar radijo pagalba transliuojamos šv. Mišios neatstoja realaus šventimo bažnyčioje su bendruomene. Per įvairias komunikacijos priemones dalyvauti šv. Mišiose gali tik tie, kurie dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali fiziškai atvykti į bendruomenės sambūrį.
 
3. Iki rugsėjo 15 dienos imtinai Šiluvoje tęsiasi Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai – Šilinės. Visus kviečiame aplankyti Šiluvą atlaidų metu.
Jonavos dekanato diena Šiluvoje – rugsėjo 12-oji.
 
4. Bažnyčios gale galima įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugsėjo ir spalio mėnesių „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalai „Artuma“, „Kelionė“ ir kiti, įvairios maldaknygės.