1. Šiandien Skarulių šv. Onos bažnyčioje 14 val. bus aukojamos šv. Mišios, po jų – operinės-klasikinės muzikos popietė, kurią mums dovanos operos solistė – skarulietė Genovaitė Bigenytė. Visus maloniai kviečiame.

      2. Kitą sekmadienį, rugsėjo 11 d., mūsų parapijoje bus švenčiami Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai. Po Sumos Šv. Mišių aplink bažnyčią bus einama procesija.

3. Primename, kad Bažnyčios ir Dievo įsakymai bei pagarbi Dievo baimė ir meilė įpareigoja katalikus sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose. Televizijos ar radijo pagalba transliuojamos šv. Mišios neatstoja realaus šventimo bažnyčioje su bendruomene. Per įvairias komunikacijos priemones dalyvauti šv. Mišiose gali tik tie, kurie dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali fiziškai atvykti į bendruomenės sambūrį.

4. Pradedame registruoti vaikus, jaunimą ir suaugusius, kurie nori ruoštis Pirmajai Šv. Komunijai ar Sutvirtinimo, o kas neturi – ir Krikšto sakramentams.

Registruotis kviečiame pas jaunimo vadovę Ingą Petrikonienę ar tikybos mokytojus arba raštinėje, o suaugusieji registruojasi parapijos raštinėje.

5. Rugsėjo 7-15 dienomis imtinai Šiluvoje švęsime Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus – Šilines. Visus kviečiame aplankyti Šiluvą atlaidų metu. Jonavos dekanato diena Šiluvoje – rugsėjo 12-oji. Kviečiame registruotis piligriminei kelionei rugsėjo 12 d., pirmadieniui, pas Šiluvos draugijos vadovę Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie knygų stalo arba parapijos raštinėje. Išvykstame 7 ryto nuo knygyno. Kelionės kaina 10 eurų.

6. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: rugsėjo mėnesio „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Artuma“, įvairios maldaknygės.