1. Birželio 29 d. (trečiadienį) švęsime apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus iškilmę. Aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

 

  1. Žemaičių Kalvarijoje nuo liepos 1 iki 12 d. imtinai vyksta atlaidai. Liepos 9 d. (šeštadienį) 7.00 val. nuo knygyno mūsų parapijos piligrimai vyks į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kelionės kaina 25 eurai. Registruotis galima pas Liną Stankauskienę, bažnyčios gale prie platinamos spaudos ir parapijos raštinėje.

 

  1. Liepos 6 d. (trečiadienį) – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Tądien šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 Vakaro šv. Mišių nebus.

 

  1. Bažnyčios gale galite įsigyti pašventintų rožinių, kitų devocionalijų. Platinama dvasinė literatūra: liepos mėnesio „Magnificat“, birželio mėn. „Artuma“,  liepos mėn. „Žodis tarp mūsų“, žurnalas „Kelionė“, įvairios maldaknygės.